• Врсте одржавања: Месечно и по позиву одржавање
  • Расположивост: 24/7/365
  • Начин подршке:Долазак и даљинска подршка
  • УСЛУГЕ:

• Анализа постојеће рачунарске мреже, дијагностика и отклањање кварова.
• Оптимизација постојеће рачунарске мреже.
• Одржавање рачунарске мреже, рачунара, сервера.
• Дељење штампача, података, мрежних ресурса између рачунара у мрежи.
• Саветовање у вези побољшања (оптимизације) постојеће мреже и рачунара.
• Централизација мрежних ресурса (података, штампача, скенера…).
• Постављање и подешавање бежичних уређаја (WIFI рутери, WIFI ап…).
• Повезивање удаљених локација коришћењем VPN-а.
• Постављање и администрација сервера.
• Инсталација и одржавање веб и mail сервера.
• Инсталација и конфигурација сервера и радних станица.
• Конфигурација мрежних уређаја (штампача, дискова…).
• Подешавање, оптимизација интернета (модема, рутера).