• УСЛУГЕ:

• Константан мониторинг штампаних и електронских медија.
• Издвајање чланака који су од важности за клијента.
• Анализа медија.
• Извештавање клијента.